Polityka firmy Drukuj

Celem naszej firmy jest dostarczanie klientom towarów handlowych oraz usług spełniających ich potrzeby  w zakresie :

1.Środków do produkcji rolniczo-ogrodniczej tj: środki ochrony roślin , folie , nasiona , nawozy ,podłoża ogrodnicze ,ziemia , torf , sznurki rolnicze,  , agrowłókniny , opryskiwacze,  narzędzia do produkcji  ogrodniczej , opakowania do produkcji rolniczo- ogrodniczej itp.

 3.Organizowanie bezpośrednich dostaw towarów do klientów.

4.Umacnianie pozycji rynkowej naszej firmy .


Te cele realizujemy poprzez :

a/ szacunek i troskę o klientów, rozpoznawanie i realizowanie ich potrzeb , fachową i kulturalną obsługę klientów,

 b/ współpracę z renomowanymi producentami i dostawcami w/w towarów,

 c/ podnoszenie kwalifikacji pracowników,

 d/ własną bazę magazynowo-handlową,

 e/ doskonalenie funkcjonowania firmy oraz racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

 

Zarząd PH OGROD ZAMOŚĆ Spółka z o.o. zapewnia , że treść zaprezentowanej Polityki Firmy jest znana i przestrzegana przez wszystkich pracowników firmy.

Zarząd